Netolink שיווק דיגיטלי » טופס איפיון אתר אינטרנט

טופס איפיון אתר אינטרנט

אם התבקשתם מאיתנו לשלוח לנו מסמך איפיון אתר כדי שנוכל להתאים לכם את אתר האינטרנט או אתר המסחר האלקטרוני (חנות דיגיטלית באינטרנט), אנא מלאו את הפרטים הבאים.

  פרטים אישיים:

  לצורך שילוב עם תיק הלקוח שלך אצלנו.

  פרטי האתר:

  מבנה האתר:

  עיצוב:

  פיתוח:

  הערות: