שיווק דיגיטלי Netolink » מדיניות ותנאים

מדיניות ותנאים

מדיניות ותנאים של חברת Netolink ו/או נטולינק (להלן: "החברה"), מסדירים את היחסים המשפטיים בין החברה לבין אדם אחר כגון מבקר באתר, מצטרף לשירותי החברה, משתמש, לקוח קיים או כל גורם אחר לפי העניין.

להלן התנאים והמדיניות של החברה:

  • תנאי שימוש – תנאים המסדירים את ההוראות בעניין שימוש באתר האינטרנט של החברה או בערוצי שיווק או קידום אחרים.
  • מדיניות פרטיות – תנאים המסדירים את אופן השימוש, האיסוף וההגנה על נתונים ופרטים של מבקר באתר או לקוח או פונה בערוצי שיווק אחרים.
  • מדיניות עוגיות – תנאים המסדירים את ההוראות בעניין שימוש בכלי מעקב וניטור לצרכי החברה.
  • הצהרת נגישות – תנאים המסדירים את אופן התאמת אתר האינטרנט וערוצי השיווק האחרים אל אוכלוסיית אנשים עם מוגבלות.
  • תנאי שירות – תנאים המסדירים את ההוראות של צירוף מצטרף לשירותי החברה, ניהול וביטול עסקה בין הלקוח לחברה.