שיווק דיגיטלי Netolink » תנאי שימוש

תנאי שימוש

תנאי שימוש (להלן: "הסכם" או "תנאים") הללו מסדירים את היחסים בין חברת Netolink (להלן: "החברה") לבין גולש או משתמש שנכנס אל אתר החברה (להלן: "המשתמש") בכתובת שם מתחם netolink.co.il (להלן: "האתר") על סוגיו. ככל שהמשתמש הוא גם לקוח של החברה או מעוניין בקבלת שירותים מהחברה, יש לעיין גם בתנאי השירות של החברה.

יש לעיין בתנאים אלו, לקרוא אותם, להבין אותם ואת משמעם לעומק. המשתמש מצהיר כי קרא, הבין ואישר את תנאי השימוש הללו, ולא תהיה כל טענה או תביעה כלפי החברה או מי מטעמה. אם אינך מסכים לתנאים אלו, אינך רשאי לעשות כל שימוש באתר כלל.

החברה, Netolink, היא חברה בתחום שיווק דיגיטלי או שיווק באינטרנט, המציעה והמספקת פתרונות שונים לעסקים ולארגונים בתחום. מבין הפתרונות הם: שיווק במנועי חיפוש (קידום אתרים או פרסום ממומן), שיווק במדיה חברתית (ניהול, קידום ופרסום), פיתוח ועיצוב אתרים (תוכנה, אפליקציות ועוד), פתרונות מידע ואנליטיקס ועוד.

תנאי שימוש אלו נכתבו בלשון זכר יחיד, אולם הכוונה היא הן ללשון נקבה והן ללשון רבים, לפי העניין. השימוש בלשון כאמור, נעשה לצרכי נוחות בלבד. שפת הכתיבה נעשית לעיתים בפניה בגוף שני ולעיתים בגוף שלישי. גוף ראשון בתנאים, כתובים בשם החברה או מי מטעמה.

השימוש באתר

החברה מציגה באתר תכנים שונים המאפשרים למשתמש לקבל מידע באופן של מאמרים, סקירות, חדשות ותכנים נוספים, לרבות באופן של קריאה, האזנה או צפייה בהם. החברה עשויה להציג תכנים כאלו או אחרים בחינם או בתשלום או תמורת הרשמה או עבור תמורה אחרת, לפי החלטת החברה ומנהליה.

השימוש באתר ותכניו ניתנים כפי שהם ("AS IS"), לא תהיה לך כל טענה כלפי נראות האתר או התוכן, דרכי שימוש, סוג התכנים, שלמותם, אמינותם, בטיחותם, דיוקם, מגבלות כאלו או אחרות ועוד. הינך רשאי לעשות שימוש במידע של החברה לצורך שימוש אישי או עסקי במסגרת העסק שלך, אך לא שימוש מסחרי. כך או כך, ובלבד שהשימוש אינו פוגע בשם הטוב של החברה או מטעם גוף מוסמך לטפל בנושא, לפי העניין.

המשתמש מצהיר כי לא יפגע בחברה, במותג שלה, בשם המסחרי ובשם הטוב שלה, באתרי האינטרנט שלה, בלקוחות שלה ובכל דרך אחרת שיכולה, עלולה או עשוייה לפגוע בחברה או מי מטעמה.

תכני האתר נכתבו על ידי גורמי מקצוע ומומחים, אולם החברה לא תהיה אחראית להשלכות או תוצאות עקב הסתמכות על המידע בכל דרך שהיא או שימוש במידע כאמור. על מנת לקבל ייעוץ מקצועי ומותאם אישית לכל סוג עסק או חברה, יש ליצור קשר עם מומחים מטעם החברה.

החברה מאפשרת לכל משתמש להשתמש בתכנים באתר לפי האמור מקודם, גם לצורך שיתוף ברשתות חברתיות כדוגמת Facebook, WhatsApp, Telegram, Twitter וכדומה. השיתוף מותר רק תמורת הפניה אל התוכן המקורי באתר האינטרנט החברה, ובלבד שניתן לצטט רק עד 2 פסקאות או לכתוב באופן עצמאי בצורה מתמצתת ולא מקיפה.

זכויות יוצרים – זכות קניינית

החברה הינה הבעלים של כל הזכויות הקנייניות וזכויות היוצרים באתר ובמקומות אחרים בהם קיימת פעילות שלה, לרבות הרשתות החברתיות או מנועי החיפוש. האתר מכיל חומר המוגן בזכויות יוצרים, סימני מסחר ומידע קנייני אחר אשר החברה היא הבעלים שלהם מבחינה חוקית.

אינך רשאי להשתמש, לשחזר, לשכפל, להעתיק, למכור, לשווק, לפרסם, להקליט, לשדר, להפיץ, להציג, לאחסן, או לנצל לכל מטרה מסחרית או לא מסחרית – כל חלק מהאתר או מהתכנים שלו או במידע המופיע באתר – שלא הוסכם במפורש או ככתוב מקודם. שימוש במידע, למעט כאמור מקודם, מתאפשר רק לאחר קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב מאת החברה.

החברה עשויה לעשות שימוש בתמונות, בסרטונים או בתכנים אחרים באתר האינטרנט, ברשתות חברתיות או בכל מקום אחר כפי שיימצא לנכון על ידה או מי מטעמה. שימוש באותם תכנים נעשה לפי הסכמה שניתנה לנו באופן ישיר (לרבות בלעדי או לא בלעדי) או עקיף או לפי רישיון Creative Commons או רישיון של גוף אחר לפי העניין. ככל שהחברה תתבקש לעשות כן, החברה תציג את הקרדיט או הייחוס הרלוונטי לאותו יוצר או גוף כאמור.

למרות האמור בפסקה קודמת, הזכות שניתנה לאתר או לחברה היא זכות שלא ניתן להתבסס עליה ואין זה אומר כי ניתן להשתמש באותו תוכן. לפיכך, המשתמש לא רשאי לעשות שימוש באותם תכנים – למעט אם ניתן למשתמש זכות להשתמש בתוכן באופן כאמור מקודם.

אבטחה ובטיחות

החברה עושה מאמצים רבים על מנת לאבטח את האתר ולשמור על בטיחות של משתמשים ושל מידע שהם מוסיפים או משאירים באתר. מידע כאמור בפסקה זו – פרטים אישיים של משתמש, תוכן הנכתב על ידו, פרטי יצירת קשר ועוד.

החברה עושה שימוש בתקן HTTPS על מנת לאבטח את העברת המידע בין המשתמש לאתר, ומידע מפורט יותר מצוי במדיניות הפרטיות של החברה.

החברה רשאית לעשות כל שימוש על מנת להגן על המשתמש, לרבות הטמעת כלים ותכונות אחרות לצורך מטרה זו. החברה שומרת לעצמה את הזכות ולפי שיקול דעתה בלבד היא יכולה לחסום גלישה של משתמש אל האתר, לפי כתובת IP או אמצעי אחר, בין אם החסימה היא פרטנית, מקומית, גאוגרפית או אחרת.

המשתמש או מי מטעמו או כל גורם אחר, לא רשאי להתקין וירוסים, תוכנות, רובוטים, או כל דבר אחר שיכול לפגוע באתר האינטרנט של החברה או בשרתים עליהם נמצא האתר. המשתמש לא ישלח הודעות ספאם או וירוס בכל דרך כזו או אחרת אל החברה בכל אמצעי ההתקשרות. המשתמש לא רשאי לשנות תוכן, קוד או תוכנות שנמסרות באופן כזה או אחר אל המשתמש.

פרטיות

החברה עושה מאמצים רבים על מנת לשמור ולהגן על הפרטיות של המשתמשים ושל לקוחות החברה. כדי לעיין בתנאים המיועדים לכך, יש לעיין ולקרוא את מדיניות הפרטיות של החברה. המדיניות הזו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאים אלו.

מדיניות הפרטיות כאמור מציגה את כל המידע, הזכויות והחובות של המשתמש ביחס לפרטיות שלו בעניין החברה. בנוסף, המשתמש מצהיר כי החברה יכולה לאפשר גישה למידע אישי של המשתמש, אם החברה נדרשת לעשות זאת לפי כל דין, בין אם נתבקשה לעשות כן או בין אם לצורך אכיפת הסכם זה, ציות להליך משפטי, טענות בעניין זכויות יוצרים, היענות לבקשה, להגן על החברה ומשתמשיה ולקוחותיה, או לצורך מטרה אחרת לפי כל דין.

עוגיות

עוגיות Cookies הן פיסות של נתונים שנשלחים מאתר אינטרנט ומאוחסנים במחשב של המשתמש בעזרת דפדפן האינטרנט בזמן הגלישה. למידע נוסף על מדיניות עוגיות.

תוכן צד שלישי והפניות

תוכן מסויים, מוצרים או שירותים עשויים לכלול קישור או הפניה לצד שלישי מסויים, וזאת לצורך נוחיות המשתמש. המשתמש מצהיר כי החברה לא תהיה אחראית לקישורים או הפניות, אל האתרים או העמודים אליהם הקישור מופנה, התוכן שלהם, הזמינות שלהם, השלמות או הבטיחות שלהם, או ההתקשרות של המשתמש עם צד השלישי מבחינה משפטית או פיננסית. בנוסף ולרבות: איטיות אתר, הפסקת שירותים, זמינות או אי זמינות האתר, מחיקת תוכן, אי אישור תוכן, שינויי מדיניות של צד השלישי, עדכונים ושינויים נוספים ועוד.

אתר האינטרנט כולל מידע אובייקטיבי בלבד ולא מושפע מגורמים מסחריים או אחרים. יחד עם זאת, חלק מן הקישורים המובילים אל אתרים חיצוניים עשויים לזכות את החברה בעמלה מסויימת עבור הפניית המשתמש. מובהר שוב, כי החברה לא אחראית לשום התקשרות עם אותו צד שלישי, וגם לא בעניין של מחירים, תנאים או מדיניות של אותו צד שלישי, וגם לא בעניין החזרות או השלכות כתוצאה מכך.

הצהרת נגישות

הצהרת נגישות מפרטת את ההצהרות שהונגשות באתר האינטרנט, התקשרות בנוגע לשאלות והערות ופרטים נוספים. למידע נוסף, ניתן להיכנס לעמוד הצהרת נגישות שלנו.

מדיניות המותג

מדיניות המותג שלנו קובעת איך ניתן להשתמש בלוגו או בסימן המסחרי של החברה.

יש לעשות:

 • יש לעשות שימוש בלוגו הרשמי Netolink באתרים חיצוניים או בערוצי השיווק.
 • יש לשמור מספיק מרווח ומקום סביב הלוגו כדי להבהיר אותו.
 • יש לעשות שימוש בלוגו N רק במקומות המיועדים לשימוש בסמלים.
 • יש לבקש אישור רשמי על שימוש בלוגו ובקשה להצגתו.

אין לעשות:

 • אין לעשות שימוש בנכסי החברה ללא אישור מפורש.
 • אין להשתמש בלוגו או בשם החברה כדי לרמוז על מערכת יחסים או שותפות, אלא אם ניתן אישור מפורש.
 • אין להוסיף קישור או דף נחיתה על הלוגו או על שם החברה, אשר מוביל אל אתר לא הרשמי.
 • אין לרשום סימן מסחרי של שם החברה או הלוגו של החברה ואין לרשום שם מתחם ("דומיין") בכל סיומת שהיא, לרבות סיומת מקוצרת או כזו שעלולה להפר את זכויות היוצרים שלנו.
 • אין לשנות או לעצב כלל את הלוגו או את השם של החברה.
 • אין להציג את הלוגו או את שם החברה באתרים או בערוצים המפרים או עלולים להפר את זכויות החברה.
 • אין להציג את שם החברה או הלוגו באתרים או לצד גורמים או מקומות שהם עלולים להיחשב בתור השמצה, הוצאת דיבה, הפרה, פגיעה, זלזול, הטרדה או כל עבירה אחרת לפי כל דין.
 • אין לעשות שימוש אחר שלא הותר במפורש, גם אם לא נאסר לגביו – אלא באישור החברה.

קבלת אישור, לוגו או גרפקיה, לפי העניין – יש לפנות באמצעות טופס יצירת הקשר בלבד.

שיפוי

המשתמש מסכים לשפות ולפצות את החברה, חברות הבת שלה, חברות האם שלה, חברות אחות או כל חברה קשורה אחרת, מנהליה, שותפיה, סוכניה, עובדיה, ושותפים אחרים, מכל נזק, הפסד, חבות, תביעה או דרישה, לרבות שכר טרחת עורך דין, הנובע מהפרה של הסכם זה או כל הפרה של ההתחייבויות המשתמש, לרבות זכויות קניין, זכויות יוצרים, סימני מסחר, מידע קנייני, זכויות פטנט, סוד מסחרי וכל מידע אחר.

שיפוט ובתי משפט

באם ישנה סתירה בין האמור לעיל בשפה עברית, לבין תנאים דומים בשפות אחרות – הגרסה בשפה העברית היא הקובעת.

ההסכם כפוף לחוקי מדינת ישראל ושטח שיפוטי של מדינת ישראל בלבד. המשתמש מסכים באופן מפרוש לסמכויות ולהשכלות של כתוצאה מכך.

תחולה

הסכם זה הוא בנוסף להסכם מדיניות הפרטיות שלנו כפופים לכלל אמצעי התקשורת בינכם לביננו, אשר יכולים להשתנות מעת לעת לרבות:

 • אתרי האינטרנט הרשמיים של החברה שלנו.
 • הרשתות החברתיות בהם אנו פועלים עם חשבונות רשמיים של החברה.
 • כתובות דואר אלקטרוני הרשמיים שלנו.
 • הטלפונים הרשמיים שלנו.
 • אירועים / כנסים / מפגשים שלנו.
 • המשרדים הרשמיים שלנו.
 • אמצעי התקשרות רשמיים נוספים שלנו שישתנו מעת לעת.

תנאי שימוש אלו, ולרבות מדיניות הפרטיות של החברה, חלים גם על אתרים אחרים שבהם נאמר בצורה כזו או אחרת, כי תנאי אותו אתר חלים על לפי תנאי שימוש או מדיניות הפרטיות של החברה, ובלבד שאותו אתר אינטרנט נמצא על דומיין (שם מתחם) הרשום באופן מפורש על שם החברה או על שם מנהליה ובלבד שלגבי אותו אתר נמסרה הודעה רשמית מהחברה כי הוא מנוהל על ידי החברה או מי מטעמה.

שונות

החברה רשאית לשנות, להפסיק באופן זמני או לצמיתות שירות או פיתרון, או תוכן, או כל מידע המופיע באתר זה. המשתמש מצהיר כי החברה לא תהיה אחראית בפגיעה או נזק כלפיו או כלפי צד שלישי.

החברה עשויה לשנות תנאי שימוש אלה מעת לעת על ידי עדכון בעמוד זה. החברה לא מתחייבת לספק הודעה על עדכון תנאים אלו, על אחריות המשתמש לבקר בעמוד זה מפעם לפעם. החברה לא תשמור גרסאות קודמות ושינויים יחולו מיידית. תנאי שימוש אלה מעודכנים מתאריך 04.03.2021.