מדדי ביצוע עיקריים (KPI) בנושא שיווק דיגיטלי שאתם חייבים להכיר אצל העסק שלכם

כל אסטרטגיה שיווקית וכמובן גם מטרה שיווקית חייבים להיות מדידה, ברורים, מובנים היטב ומתוחמים, ותוצאות צריכות להיות מבוססות נתונים כמו מדדי ביצוע עיקריים לעניין שיווק דיגיטלי